Regels van het huis

Lees dit voor maken van reservatie

1. Het saunacomplex is volledig rookvrij.

2. Verplicht gebruik van handdoeken in sauna en infrarood cabine.

3. Het is verboden in het ganse complex: - producten toe te voegen in het zwembad, de spa of de sauna of gebruik van massage-olie of dergelijke. In de douches worden enkel eigen producten en zepen toegelaten. Scrubzouten kunnen enkel gebruikt worden in de doucheruimtes.
Het is verboden te eten of drank te nuttigen in spa en sauna.

4. Verplicht gebruik onder het lichaam van droge handdoek of badjas in de relax- en zit ruimte.

5. Eigen dranken en eigen eten zijn niet toegelaten in het complex. Indien een medewerker een overtreding hierop vaststelt zal La Buena Vida onmiddellijk een schadevergoeding rekenen van minimum 25€ hetzij na het verlaten van het complex of per corresponderende facturatie een vordering van min 50 €.
Hapjes en tapas zijn te verkrijgen aan schappelijke prijzen. Kleine snacks zijn beschikbaar in sauna complex en dienen nadien afgerekend te worden.

6. Voor het in gebruik nemen van ons wellnesscomplex dient u eerst een uitvoerige douche te nemen.

7. Badslippers zijn verplicht. Je mag je eigen badslippers meebrengen, of je kan er bij ons huren.

8. Ook na elk bezoek aan de sauna, de infrarode cabine of het stoombad dient u eerst een douche te nemen alvorens u in de spa of het zwembad gaat.

9. Het complex is geenszins een speellocatie. Het is verboden te duiken in het zwembad of het uitvoeren van balspelen.
De voorgeprogrammeerde instellingen van de Spa’s verlenen het grootste comfort. Aanpassingen moeten vermeden worden om de ontregeling van de installaties te vermijden. Op u aangeven zorgen wij voor aanvang van uw verblijf voor het meest optimale comfort. De Spa’s dienen gebruikt te worden zonder badpak, bikini’s , zwembroeken of andere kledingstukken. Textiel is een huishouden van zeepresten of bacteriën.
Kinderen onder 16 jaar zijn niet toegelaten

10. Op het einde van de door u gehuurde periode, dient u zich naar de receptie te begeven. Bij het laattijdig verlaten van het privé-gedeelte, rekenen wij 10 euro per kwartier aan.

11. La Buena Vida kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik in en rond het complex. Dit geldt tevens voor gebeurdelijke ongevallen op de parking en toegangswegen tot het complex. La Buena Vida zal dus nooit in gebreke kunnen worden gesteld . La Buena Vida zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen. La Buena Vida kan evenmin verantwoordelijke gesteld worden voor beschadiging aan persoonlijke goederen van bezoekers of gebruikers inclusief vandalisme, diefstal of onrechtmatig gebruik en verbruik alsmede (on) vrijwillige slagen en verwondingen toegebracht aan derden.

12. Bij groepsarrangementen wordt er een waarborg gevraagd van 50 € per persoon. Na het verlaten van het complex en na rondgang zonder schade wordt de waarborg terugbetaald. De waarborg dient cash ter beschikking gesteld te worden bij aanvang van het gekozen arrangement.

13. Wanneer er schade werd toegebracht aan de faciliteiten zal La Buena Vida een schadevergoeding vorderen lastens de gebruiker(s) of de bezoeker(s) welke de schade heeft toegebracht op eenvoudig vertoon van overeenstemmende factuur om het aldus beschadigde of beschadigde onderdeel op kosten van de gebruikers of bezoekers onmiddellijk te doen herstellen mede om de schade zo veel mogelijk te beperken. ,Wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze reden zal de gebruiker of bezoeker een schadevergoeding van 500,00 euro per dag dienen te betalen.

14. Huisdieren worden niet toegelaten

15. Annulaties dienen minimum 48 uur op voorhand te gebeuren om uw voorschot te kunnen behouden. Er worden geen voorschotten terugbetaald. Voorschotten kunnen vervolgens opgenomen worden bij een volgende reservatie doch zijn beperkt in tijd van max 1 jaar na storting.

16. Aanbiedingen, promoties en acties zijn slechts tijdelijk geldig tot vermeldingsdatum en zijn nooit combineerbaar met andere kortingen. Cadeaubonnen zijn geldig tot vermelde datum maar zijn ten uitzonderlijke titel verlengbaar mits voorafgaandelijk akkoord van La Buena Vida. Cadeaubonnen zijn contant betaalbaar of door overschrijving mits voorlegging van betaalbewijs.

17. Vertegenwoordiger van Privésauna & wellness La Buena Vida heeft het recht om mensen te weigeren omwille van veiligheidsoverwegingen, gezondheidsredenen, dronkenschap of om welke reden dan ook. Zij die het huisreglement niet wensen te respecteren zullen ook geweigerd worden.

18. Wij verzoeken u uw reservatie steeds te bevestigen met een voorschot. Uw reservatie is enkel geldig indien het voorschot betaald werd.

19. Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen La Buena Vida en onze klanten is de rechtbank van Mechelen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

20. Iedereen die een reservatie maakt bij Privésauna & welllness La Buena Vida verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels.